Mitä on TRE? Mitä on Tärinäterapia?

Mitä on TRE? Mitä on Tärinäterapia?

Trauma Releasing Exercises eli TRE on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä, jonka vaikutuksen ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luonnollinen ja nopeasti vaikuttava palautumismekanismi.

Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Näin harjoitus voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa.

Menetelmää on käytetty menestyksekkäästi useissa eri maissa ja kulttuureissa perheiden ja laajempien sosiaalisten yhteisöjen kohtaamissa traumoissa. Esimerkiksi luonnonkatastrofialueilla, kuten vuoden 2008 Kiinan Sichuanin maanjäristyksen, Japanin Sendaissa vuoden 2012 hyökyaallon aiheuttaman tuhon ja Filippiineillä paljon tuhoa aiheuttaneen vuoden 2013 trooppisen Haiya-hirmumyrskyn jälkeen menetelmää opetettiin suurelle joukolle kotinsa ja perheenjäsenensä menettäneitä ihmisiä. Vuonna 2014 menetelmää on opetettu Syyrian pakolaisille Turkissa ja vuonna 2015 Nepalissa.

TRE:n kehittäjä on Amerikkalainen tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija. Hän on kehittänyt ja opettanut TRE-menetelmää yli 20 vuoden ajan.

TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista. TRE:tä hyödyntävät kuormittavissa ammateissa toimivat henkilöt: poliisit, palomiehet, kriisi-alueella toimivat avustustyöntekijät, sota-alueella toimivat sotilaat, terveydenhoitohenkilökunta, erityisopettajat, sosiaalityöntekijät jne. Menetelmää käytetään sotaveteraanien traumaperäisen stressihäiriön hoitoon ja ehkäisyyn, päihdekuntoutukseen, parisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja urheiluvalmennukseen. TRE sopii myös omatoimisen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi.

 

Metodin käyttäjät ovat kertoneet muun muassa näistä hyödyistä heille itselleen:

 • Vähemmän huolia ja ahdistusta

 • Vähemmän traumaperäisen stressihäiriön oireita

 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä

 • Parantunut parisuhde

 • Vähemmän työstressiä

 • Parempi uni

 • Vähemmän parisuhdekonflikteja

 • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja

 • Lisääntynyt notkeus

 • Parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta

 • Vähemmän vanhojen vammojen aiheuttamia haittoja

 • Vähemmän vakavasta sairaudesta johtuvaa ahdistusta

 • Vähemmän kroonisen sairauden aiheuttamia haittoja

 

TRE toimii hyvänä lisätyökaluna muun hoidon oheella ja se ei korvaa kuitenkaan terveydenhuollon ammattilaisten ohjeita ja suosituksia.

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan tärinää, olen sertifioitu TRE ohjaaja ja voit lukea TRE palveluistani lisää täältä.

Voit kuunnella myös Avara mieli podcast jakson 28, jossa kerron aiheesta lisää.

 

 

Takaisin blogiin