Mitä on rohkeus?

Mitä on rohkeus?

Avara mieli podcast jaksossa “47. Mitä rohkeus on? | Vieraana videokuvaaja Laura Laakso” puhuttiin Lauran kanssa rohkeudesta yleensä sekä meidän elämässä, Islannista ja mm. siitä miltä meidän yritys näyttäisi tai kuulostaisi, jos olisimme niin rohkeita kuin vain mahdollista.

Tässä blogissa haluan laajentaa aihetta vähän lisää.

Rohkea yrittäjyys

Tässä kohtaa haluankin heittää sulle pallon ja kysyä sulta, miltä näyttää rohkea yrittäjyys? Miten se näyttäytyy sulle? Mitä se tarkoittaa sun elämässä? Miltä se tuntuu? Suosittelen pysähtymään hetkeksi tämän äärelle, puhua se ääneen, kirjoittaa tai miettiä sitä hetki omassa mielessä.

Mulle itselleni rohkea yrittäjyys on omana itsenä toimimista anteeksi pyytelemättä. Kykyä olla pienentämättä tai suurentamatta itseään. Se tarkoittaa mulle autenttisuutta ja omien rajojen luomista, rakkauden kautta. Voiden kuitenkin myöntää omat erehdyksensä, kykyä kasvaa sekä olla empaattinen.

Yrittäjän arkkityypit

Arkkityyppejä käytetään ainakin mun omassa kuplassa yleisesti yrittäjyyden tukena, konkretisoimassa eri vaiheita. Samalla myös Human Design tarjoaa paljon arkkityyppejä joiden kautta voimme nähdä itsemme ja vahvuutemme.

Käyn tässä blogissa läpi näitä arkkityyppisiä vaiheita ja joku toinen kerta Human Designin profiilin tuomat arkkityyppi teemat.

Arkkityyppinen ajattelu johtaa meidät ikiaikaisten ja eri kulttuureissa ja tarinoissa toistuvien hahmojen äärelle. Nämä hahmot kantavat sellaista ihmisen elämään liittyvien kysymysten ja vastausten voimaa, joka auttaa itsetuntemuksen rakentumisessa, ikuisten teemojen tunnistamisessa ja hyvien tarinoiden luomisessa - ”itsetuntemus luo hyvinvointia.”

Ajattelutapaa tuodaan esille Pearsonin (1991) kahdentoista arkkityypin kautta. Ne hahmottavat ihmisen elämää sankarin matkana. Tämä matka rakentuu kolmesta osasta: matkaan valmistautumisesta, matkalla olosta ja kotiin paluusta. Kussakin matkan vaiheessa ihmisen identiteettiin rakentuu jokin tärkeä osa:

MINÄ syntyy matkaan lähtöön liittyvien arkkityyppien kautta. Viaton, orpo, sotilas ja huolehtija luovat perusminuutemme rakennusaineet ja ydinroolit. Meidän tulee oppia elämässä luottamaan (viaton), liittymään ja pettymään (orpo), puolustamaan itseämme ja luomaan rajojamme (sotilas) ja oppia tulemaan hoivatuksi ja hoivaamaan (huolehtija).

SIELU syntyy matkalla olon arkkityyppien kautta. Henkisen minuuden maailma rakentuu etsijän (kysyjän), tuhoajan (luopumisen), rakastajan (rakkauteen kykenevän) ja luojan (uuden rakentamisen) arkkityyppien löytymisen kautta.

ITSEYS syntyy kotiinpaluuseen liittyvien arkkityypien kera. Hallitsija (vastuuseen kykenevä), maagikko (muuttuja ja muutoksen luoja), pyhä tai viisas (elämänkokemuksissa koeteltu) ja narri (kaikelle nauramaan kykenevä ja vallan kyseenalaistamiseen uskaltautuva) rakentavat meistä yksilöityneen aikuisen ja itsenäisen ihmisen.

Teksti Päivi Rahmel 

Miten työstää omaa tarinaansa arkkityyppien kautta?

Voit ottaa itsellesi esiin muistiinpanovälineet, kirjoittaa vastaukset ylös tai vastata kysymyksiin mielessäsi tai ääneen puhuen, kohta kohdalta.

MINÄ

Viaton

Viaton oppii luottamaan elämään ja itseensä.

Milloin koet elämän kantavan? Mitä tapahtui? Voitko luottaa itseesi? Voitko antaa asioiden tapahtua omaan tahtiinsa? Jos et miksi?

Ehkä irtipäästäminen voisi olla ensimmäinen askel. Kun jokin asia aiheuttaa huolta ja et voi tehdä asialle mitään, huomaa huoli, anna sen tulla näkyväksi, kiitä sitä tiedosta, kerro että asialle en voi itse/nyt tehdä mitään ja ajattele jotain muuta tai keskity sitten johonkin muuhun asiaan.

Orpo

Orvolla on avoimia haavoja. Hän tuntee olevansa petetty ja pettynyt. Hän haluaa, että muut ihmiset ottavat vastuun hänen elämästään. Kun kukaan ei tee niin, hän pettyy.

Millaisia keskenjääneitä asioita elämässäsi on? Onko sinulla halua kasvaa henkisesti? Onko sinulla halua kohdata itsesi ja sisäinen lapsesi? Voisitko palkata itsellesi valmentajan tai terapeutin? Millaisissa tilanteissa tai hetkissä koet pettyneesi kaikkein eniten? Miksi? Millaisia tunteita se sinussa herättää? Entä tarpeita? Voisitko kohdata nämä tarpeet?

Sotilas

Sotilas auttaa meitä puolustamaan itseämme ja asettamaan rajoja. Luotko rajoja pelosta vai rakkaudesta? Osaatko puolustaa itseäsi vai koetko ihmisten jyräävän ylitsesi? Ylitätkö itse omia rajojasi? Millaisia rajoja sinulla on? Mihin tarvitsisit rajoja jos vain uskaltaisit ne luoda? Millaiset asiat herättävät sinussa vihaa, ärsytystä tai turhautumista? (Viha näyttää meille millaiset asiat tai tilanteet ylittävät rajojamme.)

Human Designissa avoimet keskukset tarvitsevat ympärilleen rajoja, voidakseen hyvin. Esim. avoimen tunnekeskuksen ei tarvitse AINA kuunneella ja ottaa vastaan muiden ihmisten tunteita tai jäädä toisen tunneaallon alle.

Huolehtija

Huolehtija opettaa meillä miten voimme oppia vastaanottamaan hoivaa ja miten me voimme hoivata toista.

Osaatko ottaa vastaan hoivaa ja huolenpitoa? vai oletko se joka on aina vahva, eikä kaipaa tai jos totta puhutaan osaa tai uskalla ottaa vastaan tai koe ansaitsevansa muiden apua tai hoivaa? Kun hoivaat tai autat ihmisiä teetkö sen puhtaista lähtökohdista/rakkaudesta käsin? Onko hoivasi pyyteetöntä? Uskotko muiden ihmisten auttavan tai hoivaavan sinua ilman taka-ajatuksia?

 

SIELU

Etsijä

Etsijä on eräänlainen kysyjä sekä seikkailija joka etsii omannäköistä elämää.

Mistä SINÄ tykkäät? Mitkä asiat SINUA kiinnostavat? Voitko antaa itsesi tehdä ja olla erilainen - omanlainen? Mikä on sinun ideaa ja mikä jonkun toisen ideaa? Mihin sinä päätyt ja mistä joku muu alkaa? Mikä toimii sinulle vaikka se ei toimisi muille?

Tuhoaja

Tuhoaja käy läpi luopumisen ja irtipäästämisen kautta asiat jotka joko palvelevat häntä tai eivät palvele häntä. Päästäen tietysti irti niistä joka eivät palvele.

Mitkä asiat elämässäsi haluat pitää edelleen mukana? Mitkä asiat eivät enää ole sinulle sopivia? Kenet haluat elämääsi ja ketä et?

Rakastaja

Rakastaja on sydämellinen ja herkkä. Hän rakastaa rakkautta ja rakastaa sen ylenmääräistä antamista muille ihmisille. Hänen suurin onnen tunteensa on olla rakastettu. Hän nauttii kaikesta, joka miellyttää aisteja. Hän arvostaa kauneutta (kaikessa sanan merkityksessä) ennen kaikkea.

Millaisista asioita nautit aidosti elämässäsi? Listaa ylös kaikki pienet, suuret ja siltä väliltä. Miten voisit lisätä niitä omassa arjessasi? Ehkä laittaa niitä kalenteriin ylös tai tehdä lista näkyvälle paikalle ja valita fiiliksen mukaan päivittäin jokin asia.

Luoja

Luojalla on syvällinen halu vapauteen, koska hän rakastaa uusia asioita. Hän rakastaa asioiden muuttamista saadakseen jotain aivan uutta.

Ota omaa tai yhteistä aikaa ja anna tilaa inspiraatiolle ja luovuudelle. Mitä olet halunnut jo pitkään kokeilla, mutta seon jostain syystä jäänyt? Olisko nyt sen hetki? Tarvitsetko sparrailua tai asioiden pallottelua luodaksesi jotain uutta tai nähdäksesi asiat uudesta näkökulmasta? Tavitsetko uusia näkökulmia? Ehkä asiaa voisikin katsoa jonkin työkalun läpi, esim. Human Designin, korttien tai astrogian kautta. Ehkä toisen ihmisen silmin. Tai ehkä sun tarvitsee vain astua ulos sun poterosta? 

 

ITSEYS

Valtakunta

Missä valtakuntasi sijaitsee? Kenen luona? Minkä asian äärellä? Onko sinulla useampi vai yksi valtakunta?

Hallitsija

Hallitsija olet sinä joka istut ja johdat valtakuntaasi - Millainen hallitsija haluat olla? Miten hallitset valtakuntaasi?

Valtikka

Valtikka kuvaa sitä millä hallitset ja mitä tuot valtakuntaasi - Millä kosketat valtakuntaasi ja mitä se saa aikaan valtakunnassasi?

Taikuri

Taikuri tai maagikko on tuo muutoksen, omalla uniikilla tavallaan. Millaisiin asioihin haluat vaikuttaa? Millaisiin asioihin jo nyt vaikutat? Mitä voit muuttaa esimerkiksi omassa arjessasi samantien? Miten voit olla avuksi tai miten haluat olla avuksi?

Pyhä tai viisas

Viisaus kasvaa elämässä koettujen hetkien ja kohtaamisten kautta. Human Designissa esimerkiksi avoimet (valkoiset) keskukset kasvattavat meidän viisautta omassa energiassaan läpi meidän elämän. Mitä sä olet oppinut sun elämässä tähän mennessä? Mistä sä olet oppinut kaikkein eniten ja miksi? Millainen on sun elämän tarina, kaikkine yksityiskohtineen?

Narri

Narri on eräänlainen maali tai lopputulema tällä matkalla. Narri ottaa vastaan sen mitä tulee, ei niinkään hätkähdä vaan osaa katsoa asioita kevyesti - objektiivisesti, eikä liian vakavasti. Narri ei kulje muiden pillin mukaan vaan osaa kyseenalaistaa asiat.

Mieti miten voisit olla itsellesi myötätuntoinen, kuin hyvä ystävä? Miten tämä sisäinen ystäväsi reagoisi tähän tilanteeseen lempeydellä? Entä miltä asia näyttää eri näkökulmista? Olisiko asian kyseenalaistamisesta hyötyä? Sopiiko tämä juuri sinulle vai olisiko siitä hyötyä jollekin toiselle?

Kuuntele podcast jakso Rohkeudesta - tästä. Jos haluat uusia näkökulmia, valmennusta tai sparrailua, löydät mun palvelut täältä mun kaupasta.

Takaisin blogiin