Itsesäätely

Itsesäätely

Pari sanaa itsesäätelystä ja TRE-menetelmästä. Tai no ehkä enemmänkin.
 
Jos sana itsesäätely ei ole sulle tuttu, lyhyesti se tarkoittaa yksilön (sun omaa) kykyä säädellä mm. tunteitaan ja reaktioitaan erilaisissa tilanteissa. Koska jos se on mahdollista sun on helpompi elää ihmisten joukossa, olla yhteydessä ja luoda yhteyttä muihin.
 
Kun taas jos se ei onnistu.. luontaisemmin eristäytyy, on hyökkäävä tai susta tulee vaikea tai pelottava tms. Jolloin yhteyttä ei synny, itseen eikä muihin.
 
Mitä on sitten onnistunut itsesäätely on?
Esim:
 • Rajojen asettaminen.
 • Rajojen kunnioittaminen.
 • Kyky kannatella toisen reaktioita ja tunteita, provosoitumatta.
 • Omien tarpeiden kertominen ja täyttäminen tai avun pyytäminen.
 • Vaikea keskustelu ilman taistele - fyysinen tai verbaalinen hyökkääminen, pakene - fyysinen tai verbaalinen välttely tai poistuminen tai jähmety - vetäytyminen ja sulkeutuminen reaktiota.
 
Entä kun itsesäätely EI onnistu (joka tapahtuu meille kaikille)?
Esim.
 • Rajattomuus.
 • Ei kunnioita tai huomioi/huomaa toisen rajoja.
 • Räjähtely.
 • Alistuminen, yksin jääminen ja tarpeiden täyttymättömyys.
 • Ei pysty käymään vaikeita keskusteluita vaan tapahtuu taistele - fyysinen tai verbaalinen hyökkääminen, pakene - fyysinen tai verbaalinen välttely tai poistuminen tai jähmety - vetäytyminen ja sulkeutuminen reaktio.
 
Eli itsesäätely on jotain joka auttaa meitä mm. luomaan yhteyttä.
 
Mikä on sitten TRE-menetelmän tavoite?
 • TRE:n tavoitteena on viedä kehollisena kokemuksena loppuun taistele tai pakene sekä jähmety stressivaste.
Eli TRE:n tarkoitus on viedä meitä luontaisesti tasapainoon, jossa me voidaan ja osataan olla jälleen yhteydessä.
 
Mitkä asiat sitten voi vaikuttaa itsesäätelyn syntymiseen tai sen oppimisen vaikeuteen?
 • Tietysti meidän menneisyys ja koettu elämä.
 • Kiintymyssuhde.
 • Meidän temperamentti.
*Temperamentti on joukko ihmisen synnynnäisiä valmiuksia, taipumuksia tai reaktiotyylejä.[1] Temperamentti on persoonallisuuden biologinen ja pysyvä perusta, ja vasta kasvatus ja ympäristö muokkaavat temperamentista persoonallisuuden.
 
Temperamenttipiirteisiin kuuluvat esimerkiksi aktiivisuus, sosiaalisuus, taipumus mielipahaan ja ärtyvyyteen, joustavuus, sopeutumiskyky, keskittymiskyky sekä rytmisyys. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen temperamentti, joka on helppo havaita ulospäin.[2] Wikipedia
 
Joillekin se voi olla selkeämpi sanoittaa intensiivisyytenä. 
 
Esim. mulle se on jotenkin helpompi hahmottaa temperamentti intensiivisyyden kautta koska Human Design on näyttänyt sen, että tietty rektiivisuus onkin enemmänkin mun avointen keskusten rajattomuutta (erityisesti se avoin tunnekeskus, joka oli ennen HD:n löytämistä ihan rajaton!).
 
Hyvin varhaisessa vaiheessa mä jäin muksuna yksin mun tunteiden kanssa, jolloin mua ei autettu kanssasäätelyn kautta (äiti tai isi ei auttaneet mua säätelemään mun tunteita tai reaktioita.) Joten jouduin lopulta itse keksimään keinot, jotka oli tosi äärimmäisiä. Eli jotta en olisi väkivaltainen omia vanhempia kohtaan, keksin lyödä nyrkkini seinään, jotta olo helpottuu ja purkautuu. Auttoihan se silloin, mutta jossain kohtaa se johti totaaliseen turtuneisuuteen ja kehon tiedostamattomuuteen.
 
Itsesäätelyä joo, mutta ei tervettä sellaista.
 
Onneksi löysin TRE-menetelmän ja myöhemmin myös Human Designin.

Ps. Täältä löydät ajankohtaiset TRE tärinäterapiaa stressinpurkuun -menetelmä kurssit.
Takaisin blogiin