Human Design kehokartan energiakeskukset

Human Design kehokartan energiakeskukset

Jokainen Human Design kehokartan energiakeskus kantaa mukanaan omaa energiaansa, jota se tuo mukanaan meidän arkeen ja elämään, haluttiin tai ei, se vaan tapahtuu. Oli kysymys sitten avoimesta (valkoisesta) tai aktiivisesta (värillisestä) keskuksesta.

Kun katsotaan syvemmälle ns.äänensävy/sisäinenpuhe muuttaa sävyään kun lähdetään tutkimaan tarkemmin millaisia signaaleja, lauseita, tuntemuksia jne. keskus viestii kun se on joko avoin tai aktiivinen.

Tässä kuitenkin asioita joita keskukset kantavat mukanaan ja mistä keskuksesta mitäkin pompsahtaa mukaan meidän joka päiväiseen elämään.

Mikä keskus sua mietityttää eniten tai mikä keskus tuntuu tutuimmalta?

Pää-, mieli-, kurkku-, identiteetti-, ego/sydän-, sacraali-, intuitio-, tunne- vai juurikeskus?

  • Pää/kruunukeskus luo mentaalista painetta löytää vastauksia sen kysymyksiin.

  • Mielikeskus etsii vastauksia ja prosessoi pääkeskuksen tuomaa painetta sekä tarvetta löytää vastauksia.

  • Kurkkukeskus manifestoi / tuo kaiken energian muista keskuksista ulkoiseen fyysiseen maailmaan. Puheen, laulun, taiteen tekstin jne. kautta.

  • Identiteetti keskus on meidän sielun koti. Se antaa meille käsityksen itsestämme ja tavastamme olla ja elää omaa totuuttamme.

  • Ego / sydänkeskuksessa asuu tahdonvoima. Siellä asuu mm. motivaatio; meitä eteenpäin vievä voima sekä omanarvontunto.

  • Sacraalikeskuksessa on puhdasta kehollista energiaa. Tässä keskuksessa asuu mm. nautinto, hetkessä eläminen, kehollinen ilmaisu ja yhteys kehoon.

  • Tunnekeskus kokee ja tuntee tunteemme. Siellä asuvat tunteet, niiden viestit sekä koko tunne skaala. Tunteet suhteessa itseemme ja muihin.

  • Juurikeskus on puhdasta polttoainetta, painetta tehdä/saada aikaiseksi. Siellä on meidän vireystilamme, hyvässä ja pahassa.

  • Intuitiokeskuksessa asuu vaistot, intuitio sekä pelot. Se on vastuussa meidän selviytymisestä ja tietää mikä on meille hyväksi ja mikä ei.

 

Kuuntele Avara mieli podcast jakso 25 Human Design keskuksista, esim Spotify:sta.

Takaisin blogiin